چرا اشتراک تهیه کنم؟
معمولا زمانی که در یک سایت بحث تهیه اشتراک مطرح می شود مشتری مداری و رفاه حال مشتری مد نظر قرار دارد و بخشی از این موارد شامل زیر است:
۱- دسترسی و دانلود تمامی مطالب سایت
۲- اختیارات بیشتر دانشجو در تصمیم گیری ، برای انتخاب موضوع پروژه ، پروپوزال و یا پایان نامه
۳- به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی
۴- محدود نبودن به یک انتخاب و بررسی موضوعات مشابه جهت تدوین یک پروژه و پایان نامه کامل از تمامی زوایا