پروژه مالی شركت محصولات كاغذي لطيف ۷۰ ص

  نوع فایل : ورد (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۷۵ مقدمه : كليه د... 

رای خود را ثبت کنید
11500 تومان

پروژه مالی شركت اشي مشي ۴۰ ص

نوع فایل : ورد (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۴۰     تاريخچه گرو... 

رای خود را ثبت کنید
12000 تومان

پروژه مالی درصنایع غذائی ۱۰۵ ص

نوع فایل : ورد (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۰۵ فهرست : عنوان صفحه بخش ا... 

رای خود را ثبت کنید
12500 تومان

پروژه مالي در صنعت برق ۱۲۴ ص

  نوع فایل : ورد (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۲۴ مقدمه: وجود ا... 

رای خود را ثبت کنید
11800 تومان

پروژه مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی ۴۳ص

  نوع فایل : ورد (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۴۳   عنوان ب... 

رای خود را ثبت کنید
11800 تومان

پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران ۴۵ ص

  نوع فایل : ورد (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۴۵ فهرست مطالب عن... 

رای خود را ثبت کنید
12000 تومان

پروژه مالی شركت باربري وحيدبار ۸۷ ص

نوع فایل : ورد (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۸۷     مقدمه در چن... 

رای خود را ثبت کنید
12000 تومان